Beste leden,

De inschrijving van het voorjaarssymposium ‘De psychologie achter de hand’ op vrijdag 28 mei is geopend.

We hadden met zijn allen gehoopt en geduimd dat dit weer een fysiek symposium zou worden. Helaas hebben we,
rekening houdend met de huidige Covid 19 maatregelen, moeten besluiten om een on line event te houden.

Handletsel kan praktische, psychische en sociale gevolgen hebben. Deze zijn veelal met elkaar verweven en beïnvloeden het herstelproces. Wij zullen dit symposium nadenken over het herkennen van herstel bevorderende en herstel belemmerende psychische factoren in een handrevalidatie en zullen handvatten aanreiken om hier op een adequate manier mee om te gaan. Van motivational interviewing als gesprekstechniek tot specifieke therapieën. Ook de psychische aspect bij vuurwerkletsel aan de hand zullen de revue passeren!

Accreditatie is aangevraagd voor ADAP, Keurmerk en KNGF.

Stijn van Merendonk
Trainer en expert Motivational Interviewing
Eigenaar Academie voor Motivatie & Gedragsverandering Valkenswaard

Irene Broer

Medisch maatschappelijk werker, BSW
UMCG – Revalidatiecentrum Beatrixoord

Drs. Marleen Tibben
Manager Expertisecentrum Functionele Bewegingsstoornissen & Tics
GZ Psycholoog HSK Expertisecentrum Functionele Bewegingsstoornissen

Hilda Huizing

Psychomotorisch therapeut
Tolbrug ’s-Hertogenbosch / GGZ Breburg Tilburg

Elianne Eijffinger
MSc, ergotherapeut/handtherapeut,
afdeling Revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam

Dr. Jeroen de Jong,
Head of Science Het Rughuis en PHI,
Intergrin, Geleen