Op 27-11-2020 organiseert de symposiumcommissie van de NVHT het najaarssymposium in ‘t Spant in Bussum met als thema ‘Alles is stuk, en wat nu? Multitrauma

Heb jij ervaring met of kennis over dit onderwerp? Of heb jij een interessante casus die
jij of je collega’s behandeld hebben? Wij bieden jullie de kans om dit te presenteren op
ons symposium.

Meld je aan voor een presentatie of een casus vóór 01-08-2020.

Stuur een abstract met minimaal 1 literatuurverwijzing naar: symposium@handtherapie.com