NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR HANDTHERAPIE

Het NVHT streeft naar een krachtenbundeling tussen de disciplines die zich bezig houden met handtherapie. Samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring moet ertoe leiden dat de handtherapie naar een hoger niveau wordt gebracht. Er wordt dan ook bewust gestreefd naar integratie van meer disciplines dan alleen Ergotherapie en Fysiotherapie.
Ook gipsverbandmeesters, oefentherapeuten, revalidatieartsen, psychologen en andere professioneel geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als lid.

Bent u patiënt en op zoek naar informatie over handtherapie?
dan verwijzen we u graag naar het patiënten deel op deze website.

Lid worden?

Wil jij ook gebruik van de diverse mogelijkheden tot
deskundigheidsbevordering en collegiale uitwisseling?

Wil je 2 keer per jaar een mooi tijdschrift ontvangen?

Wil je kennis opdoen op 2 mooie symposia?

Wordt dan lid van het NVHT!

Najaarssymposium:
‘Alles is stuk, en wat nu? Multitrauma’

Covid-19 Triage stappenplan

De symposiumcommissie heeft samen met het bestuur van de NVHT gisteren…

08 okt 2020

Workshop voor klachten in het houding en bewegingsapparaat bij musici.

07 okt 2020

Big Hand Event Webinar - Free live streaming

20 nov 2020

Webinar Orthopedic Knowledge Update Hand & Pols-chirurgie