Formulieren CHT-NL

Op deze pagina vind je een link naar ons allereerste volledig digitale aanvraagformulier voor de eerste registratie als CHT-NL therapeut.
Het formulier voor de hercertificering volgt later dit jaar. Het streven is dit voor de volgende beoordelingsronde gereed te hebben.

Vul het formulier volledig in en controleer of je alle vereiste bewijslast hebt opgevoerd. Onvolledige aanvragen kunnen wij niet op inhoud beoordelen.
Voor de beoordelingsronde van Maart 2024 geldt dat wij zowel de digitale als de word aanvragen zullen beoordelen.
Voor aanvragen na 1 maart geldt dat wij enkel de digitale variant nog zullen beoordelen.

Let op: het digitale formulier dient in een keer ingevuld te worden, het kan niet tussendoor opgeslagen worden.
Op de beginpagina van het formulier vindt je een overzicht van alle bewijslast die je nodig hebt om je aanvraag te voltooien.

Het ‘oude’ formulier zal op de website ter inzage tot beschikking blijven, zo kan je voor jezelf een overzicht creëren om te kijken of je voldoet aan de eisen van de CHT-NL certificering. Indien er nog vragen zijn ten aanzien van de certificering verwijzen we jullie naar het document: ‘Toelichting puntentoekenning Nederlands Certificaat Handtherapeut’ , hier kan alle informatie gevonden worden over hoe het formulier ingevuld dient te worden.

Het digitale formulier komt automatisch bij de toetsingscommissie terecht, voor de word aanvraag geldt dat je het ingevulde aanvraagformulier sámen met het betalingsbewijs per email naar de toetsingscommissie (certificering@handtherapie.com) stuurt. De betaling van €50 mag gedaan worden naar IBAN NL86RABO0192082078 onder vermelding van je naam, lidnummer en met als kenmerk CHT-NL.

NB. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen na ontvangst van betaling.

Indien nodig kunt hier Acrobat Reader 8.0 downloaden

Wordt een gecertificeerd handtherapeut!