Hercertificering

Het initiële Certificaat Handtherapeut is 5 jaar geldig. Daarna kunt u hercertificering aanvragen. De eisen van het portfolio voor hercertificering kunnen afwijken van de eerder gestelde eisen.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om tijdig een aanvraag tot hercertificering in te dienen.
Het certificaat is 5 jaar geldig. Gedurende deze periode staat u vermeld in het register dat gepubliceerd wordt op de NVHT-site.

U bepaalt zelf wanneer u zich wil hercertificeren. U kunt op eigen initiatief eerder hercertificering aanvragen; dit is mogelijk na minimaal 3 jaar certificering CHT-NL. U kunt er ook voor kiezen om de certificering later dan 5 jaar aan te vragen. U staat dan niet meer als gecertificeerd in het register.

Als service vanuit het NVHT stuurt de toetsingscommissie u, ongeveer een jaar voordat uw certificaat verloopt, een herinneringsmail om u daarop te attenderen, zodat u tijdig een aanvraag tot hercertificering kunt indien.

In verband met het door het Corona virus uitvallen van o.a. cursussen is de hercertificering van Maart 2020 met een half jaar verlengt
om toch nog genoeg tijd te hebben om je punten te verzamelen. Om van de regeling gebruik te maken dient u dit aan te geven bij het secretariaat

De dispensatieregeling geldt alleen voor diegene die in maart 2021 verlenging zouden moeten aanvragen èn die dit uitdrukkelijk bij het
secretariaat hebben aangegeven.
Bij degene die geen actie ondernomen hebben vervalt per 1 oktober de registratie. 

Hercertificeren?