Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De NVHT heeft een aantal commissies die zorgdragen voor de activiteiten binnen de organisatie. Uit elke commissie neemt er 1 commissielid zitting in het bestuur zodat er korte lijnen zijn met het dagelijks bestuur.
6 maal per jaar is er een bestuursvergadering.

Rob van Huis
Voorzitter

Joris Veltkamp
Secretaris

Stephan van de Ven
Penningmeester / ledenadministratie

Robbert Wouters
Beleid

Anne Kraaijeveld-Trentelman
Bestuurslid Symposiumcommissie

Ilse Raetsen
Bestuurslid CPK

Astrid Sanders
Eindredacteur
Bestuurslid redactiecommissie

Bas van de Loo
Public Relations (PR) / Webbeheer,
Bestuurslid PR

Een lid kan in basis 3 jaar in het bestuur of een commissie zitting nemen met een maximale verlenging van 2 x 3 jaar (totaal 9 jaar).
Vanuit iedere commissie neemt 1 persoon zitting in het bestuur voor een directe communicatie vanuit de commissies naar het bestuur.
Het streven is om een evenredige verdeling binnen het bestuur en de commissies te hebben van handfysiotherapeuten en handergotherapeuten.

  • Marie-Antoinette van Kuyk-Minis
  • Wim Brandsma
  • Gwendolyn van Strien
  • Ton Schreuders
  • Thieu Berkhout
  • Mattie Dapper
  • Hans van den Berg
  • Gaby van Meerwijk (‘22)
  • Lucelle van de Ven – Stevens (’23)
  • Annemieke Videler (’23)
ereleden-medium