Privacy Beleid

Privacy Beleid

NVHT – Nederlandse Vereniging voor Handtherapie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

NVHT – Nederlandse Vereniging voor Handtherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging. U heeft deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum / Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Praktijkgegevens (naam, adresgegevens, telefoonnummer)
 • Beroep
 • Bankrekeningnummer

Alle gegevens met betrekking tot de website zijn niet persoons-gerelateerd.
Alle surfgegevens zijn geanonimiseerd.
NVHT gebruikt functionele cookies om u in te kunnen laten loggen op uw persoonlijke lidmaatschapspagina en om leden toegang te geven tot het ledendeel van de website.

Alle gegevens met betrekking tot de website zijn niet persoons-gerelateerd.
Alle surfgegevens zijn geanonimiseerd.
NVHT gebruikt functionele cookies om u in te kunnen laten loggen op uw persoonlijke lidmaatschapspagina en om leden toegang te geven tot het ledendeel van de website.

Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens.
Bij aanmelding op het ledendeel van onze website is er altijd een handmatige controle en dient een account ‘aangezet’ te worden door iemand van het bestuur.

NVHT – Nederlandse Vereniging voor Handtherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • een persoonlijke pagina met lidmaatschapsgegevens voor u aan te kunnen maken

NVHT – Nederlandse Vereniging voor Handtherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NVHT) tussen zit.

NVHT – Nederlandse Vereniging voor HandTherapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Ledenadministratie met alle gegevens zoals hierboven beschreven.
 • Online ledenadministratie (Teamleader).
 • Spotonmedics voor aanmaken facturen, abonnementen, lidmaatschap.
 • Yuki, t.b.v. online boekhouding
 • WordPress t.b.v. de website

NVHT – Nederlandse Vereniging voor Handtherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle gegevens staan zolang u lid bent van de vereniging in de online beschermde database. Indien u uw lidmaatschap beëindigd zullen de gegevens nog 5 jaar bewaard worden voor administratieve doeleinden (jaarrekeningen / inkomsten / lidmaatschapsgelden)

NVHT – Nederlandse Vereniging voor Handtherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NVHT – Nederlandse Vereniging voor Handtherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens worden gedeeld met de distributeur van ons tijdschrift.
Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met onze sponsoren / standhouders / andere bedrijven

NVHT – Nederlandse Vereniging voor HandTherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. NVHT – Nederlandse Vereniging voor Handtherapie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@handtherapie.com

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit corrigeren kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

NVHT – Nederlandse Vereniging voor Handtherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

NVHT – Nederlandse Vereniging voor Handtherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@handtherapie.com

De website is beveiligd middels een SSL certificaat dat gegevens versleuteld verstuurd vanaf de website.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens of vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen,

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 25 mei 2018