Certificering

In Nederland bestaat er de mogelijkheid om via de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT) een Nederlands Certificaat Handtherapeut (CHT-NL) te krijgen. U bewijst er mee, dat u over ruime behandelervaring en -kennis beschikt in de behandeling van patiënten met aandoeningen van de bovenste extremiteit. Met ‘aandoeningen van de bovenste extremiteit’ wordt het volgende bedoeld:

*(Pathologische) afwijkingen in de hand, pols, onderarm en/of elleboog als gevolg van trauma, ziekte of congenitale aandoeningen. Evenals (secundaire) schouderproblematiek als gevolg van hand, pols, onderarm of elleboogletsel.

De NVHT vermeldt op de NVHT-website de handtherapeuten, die een CHT-NL hebben. Ergotherapie Nederland heeft hand-ergotherapie als specialisatie erkend. In het Kwaliteitsregister Paramedici kunnen ergotherapeuten zich inschrijven in het Specialistenregister Hand-ergotherapie. De criteria hiervoor komen overeen met de criteria voor het CHT-NL. Het CHT-NL kan als bewijs worden opgevoerd.

Het certificaat CHT-NL is geen door de overheid of zorgverzekeraars erkend certificaat. U kunt aan dit certificaat op dit moment (nog) geen rechten ontlenen of vergoedingsmogelijkheden via de ziektekostenverzekering afdwingen. Mogelijk zijn er op korte termijn nieuwe ontwikkelingen. Er wordt door Ergotherapie Nederland met zorgverzekeraars gesproken over de specialisaties en het specialistenregister (en de tarieven, conform tarieven Zilveren Kruis voor kinderergotherapie).

Om in aanmerking te komen voor het initiële Certificaat Handtherapeut heeft de NVHT in overleg met haar leden een portfolio opgesteld, waaraan u moet voldoen.

  • U bent minimaal 3 jaar werkzaam als bevoegd ergotherapeut of fysiotherapeut.
  • U beschikt over 1600 uur behandelervaring als handtherapeut over de afgelopen 3-5 jaar*.
  • U heeft scholing gevolgd op het gebied van handtherapie*.
  • U heeft een bijdrage geleverd aan de handtherapie*.
    *In de ‘Toelichting puntentoekenning Nederlands Certificaat Handtherapeut’ staan de precieze eisen.

Elk moment in het jaar kan een aanvraag worden ingediend.
De beoordeling van de aanvragen vindt echter 2x per jaar plaats,
namelijk na 1 maart en 1 oktober. Indien we uw aanvraag of
betaling ná de sluitingstermijn ontvangen, gaat u mee in de
volgende toetsingsronde.

Uitgebreidere uitleg over de certificering vindt u in de FAQ

De kosten voor certificering zijn € 50,- per aanvraag.
(Indien geen lid van het NVHT zijn de kosten voor certificering € 150,-)

Wordt een gecertificeerd handtherapeut!