Certificering

In Nederland bestaat er de mogelijkheid om via de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT) een Nederlands Certificaat Handtherapeut (CHT-NL) te krijgen. U bewijst er mee, dat u over ruime behandelervaring en -kennis beschikt in de behandeling van patiënten met aandoeningen van de bovenste extremiteit. Met ‘aandoeningen van de bovenste extremiteit’ wordt het volgende bedoeld:

*(Pathologische) afwijkingen in de hand, pols, onderarm en/of elleboog als gevolg van trauma, ziekte of congenitale aandoeningen. Evenals (secundaire) schouderproblematiek als gevolg van hand, pols, onderarm of elleboogletsel.

De NVHT vermeldt op de NVHT-website de handtherapeuten, die een CHT-NL hebben.

Het certificaat CHT-NL is geen door de overheid of zorgverzekeraars erkend certificaat. U kunt aan dit certificaat op dit moment (nog) geen rechten ontlenen of vergoedingsmogelijkheden via de ziektekostenverzekering afdwingen. Mogelijk zijn er op korte termijn nieuwe ontwikkelingen.

Om in aanmerking te komen voor het initiële Certificaat Handtherapeut heeft de NVHT in overleg met haar leden een portfolio opgesteld, waaraan u moet voldoen.

Elk moment in het jaar kan een aanvraag worden ingediend.
De beoordeling van de aanvragen vindt echter 2x per jaar plaats,
namelijk na 1 maart en 1 oktober. Indien we uw aanvraag of
betaling ná de sluitingstermijn ontvangen, gaat u mee in de
volgende toetsingsronde.

Uitgebreidere uitleg over de certificering vindt u in de FAQ

De kosten voor certificering zijn € 50,- per aanvraag.
(Indien geen lid van het NVHT zijn de kosten voor certificering € 150,-)
Deze betaling mag gedaan worden naar IBAN NL86RABO0192082078 onder vermelding van je naam, lidnummer en met als kenmerk CHT-NL.

Wordt een gecertificeerd handtherapeut!