Tarieven

Het NVHT biedt naast het lidmaatschap van de vereniging ook een lidmaatschap van de BATH (The British Association of Hand Therapists) aan

In verband met de onzekerheid met betrekking tot Covid-19 en de daardoor bestaande Corona-maatregelen hebben we er als NVHT voor gekozen om dit jaar, 2021, geen sponsorpakketten te gebruiken (We geven wel een korting van 10% bij aangaan van meerdere activiteiten / onderdelen).

Voor informatie mbt sponsoring / advertenties kunt u contact opnemen met de PR-commissie

Wilt u uw product of cursus kenbaar maken via het NVHT dan kan dat via een mailing of een advertentie op onze website.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de PR-commissie

Omschrijving Bedrag Eenheid
Lidmaatschap en tijdschrift
Lidmaatschap NVHT 62,50 Per jaar (verrekend per moment van aanmelding)
Abbonoment tijdschrift 45,- Per jaar
Los tijdschrift 25,- Per stuk
Kopie artikel tijdschrift 12,50 Per stuk
Lidmaatschap BATH+ tijdschrift 53,14 Per jaar (incl VAT)
Certificering CHT-NL
Certificering CHT-NL met lidmaatschap NVHT 50,-
Certificering CHT-NL zonder lidmaatschap NVHT 150,-
Symposium (2x/jaar)
Leden 35,- Per symposium
Niet leden 75,- Per symposium
Niet leden studenten (onder bewijs van studentenpas) 35,- Per symposium
Advertentieruimte Tijdschrift (Verschijnt in April en Oktober)
Kwart pagina (13,2cm (h) x 8,9cm (b)) 200,- Per uitgave
Halve pagina (13,2cm (h) x 18cm (b)) 300,- Per uitgave
Hele pagina (26,6 (h) x 18cm (b)) 500,- Per uitgave
Symposium (in welke vorm wordt nog onderzocht)
Voorjaarssymposium 500,-
Najaarssymposium 500,-
Mailing (voor leden)
Door de NVHT verzorgde mailing aan de leden 100,-
Advertentie website
Advertentie op de homepage
200,- 3 Maanden
Personeelsadvertentie vacature bank (incl mailing)
100,- 2 Maanden
Aankondiging cursus of product op de website 150,- Eenmalig
Aankondiging cursus of product op de website (incl mailing) 225,- Eenmalig

Meer informatie?