Symposium commissie

De symposiumcommissie heeft als voornaamste doel de leden gelegenheid te bieden kennis en kunde uit te wisselen.
Wetenschappelijke dagen zijn een belangrijk bindmiddel in het functioneren van de vereniging. Leden kunnen elkaar op deze halfjaarlijkse bijeenkomsten ontmoeten, kennismaken met ontwikkelingen op het vakgebied en casuïstiek ter discussie stellen.
Doorgaans worden deze dagen in het voorjaar gecombineerd met een Algemene Ledenvergadering.

Een greep uit de onderwerpen van de laatste jaren: handrevalidatie bij buigpeesletsel, vuurwerkletsel, duimletsel, posttraumatische dystrofie (CRPS) en handletsel bij beroepsmusici. Verder: aangeboren handafwijkingen, onderzoek van de carpus en carpale instabiliteit, carpaaltunnelsyndroom, reumachirurgie en wetenschappelijke toetsing van meetinstrumenten. Hiernaast worden onderwerpen rond een dagthema aangeboden zoals: ‘de pols doorgelicht’ of ‘waar het knellen kan’. Er komt dus een breed scala aan onderwerpen aan bod, belicht vanuit diverse hoeken.

Op een wetenschappelijke dag wordt casuïstiek besproken, patiëntendemonstraties gegeven, en geven specialisten presentaties over het betreffende onderwerp. Dit kunnen o.a. chirurgen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, revalidatie-artsen en psychologen zijn. Internationale gastsprekers waren ondermeer: Judy Colditz, prof. King en prof. McGrouther. Voordrachten worden steeds vaker multidisciplinair , gezamenlijk door de diverse behandelaars, gepresenteerd.

Bij het zoeken naar sprekers wordt zoveel mogelijk geput uit het eigen ledenbestand. Dit geeft leden de gelegenheid zichzelf te presenteren.

De dagen worden voorbereid door de zes leden van de symposiumcommissie. Zij beogen een zo groot mogelijke betrokkenheid van de leden bij het vormgeven van deze dagen zowel wat betreft het bepalen van thema- als sprekerskeuze. Om uiteindelijk te komen tot ‘een symposiumdag vóór en dóór de leden’

Contact met de symposium commissie


Anne Kraaijeveld-Trentelman
(Bestuurslid)


Kim Jansen


Nienke Meinema – Sanders


Renee Verstijnen


Linda Heijnsdijk


Rinske Bosselaar – Jeeninga


Simone Pattinasarany