CPK

De Commissie Profilering en Kwaliteit (CPK) heeft als doel het ondersteunen van de leden van de NVHT in het bieden van kwalitatieve en hoogwaardige handtherapeutische zorg.
De CPK wil de leden een platform bieden om kennis en ervaringen op handtherapeutisch gebied te delen met elkaar. De commissie zet zich ervoor in om het vak handtherapie te profileren binnen Nederland, onder andere door fysio- en ergotherapeuten de mogelijkheid te geven om zich te onderscheiden van andere therapeuten door het CHT-NL certificaat te behalen.

  • Het digitaliseren van het CHT-NL aanvraagformulier
  • Een nieuwe werkgroep binnen de CPK houdt zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om leden te blijven stimuleren een bijdrage aan de handtherapie in Nederland te leveren en het vak te blijven profileren.
  • We gaan een online platform ontwikkelen waar (inter-) nationale behandelprotocollen en -richtlijnen vrij toegankelijk zijn en gedeeld kunnen worden.

De CPK bestaat uit zowel fysiotherapeuten als ergotherapeuten, welke verantwoordelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen zoals hierboven vermeld. De commissie heeft een voorzitter, welke afgevaardigd is in het bestuur en vier tot zes overige leden. We vergaderen jaarlijks circa 6 keer in een hybride vorm.

Een aantal leden van de CPK zitten in een subcommissie, de toetsingscommissie. Deze zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van de CHT-NL aanvragen. De toetsingscommissie bestaat doorgaans uit drie leden, welke alle drie beoordelen. De toetsingscommissie heeft te maken met privacygevoelige informatie, alle commissieleden hebben geheimhoudingsplicht en gedragen zij zich discreet t.a.v. het verspreiden van informatie, (certificeringsaanvragen van) personen, data en procedures.

De CPK heeft geen financiële beslissingsbevoegdheid en legt verantwoording over de ontplooide activiteiten af aan het bestuur en via de Algemene Vergadering aan de leden.

Contact met de CPK


Ilse Raetsen
(Bestuurslid)


Marc van Wijngaarden


Annelies de Beer-Poelman


Lucy Henstridge


Kerensa Douma


Roxanne Jacobs


Laura van den Berg

Yvonne Klepke

Pierre Yves Pennehouat