NVHT voor u als patiënt

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT).
De NVHT is een belangenorganisatie van en vóór handtherapeuten.
Deze website is bedoeld voor de handtherapeuten, maar ook voor u als patiënt.

 U kunt hier bijvoorbeeld een handtherapeut vinden bij u in de buurt vinden.

Dit deel van de website zal nog verder uitgebreid worden met patiënt specifieke zaken.

Het NVHT streeft naar een krachtenbundeling tussen de disciplines die zich bezig houden met handtherapie. Samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring moet ertoe leiden dat de handtherapie naar een hoger niveau wordt gebracht.
Er wordt dan ook bewust gestreefd naar integratie van meer disciplines dan alleen Ergotherapie en Fysiotherapie.
Ook gipsverbandmeesters, oefentherapeuten, revalidatieartsen, psychologen en andere professioneel geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als lid en kennis opdoen via de NVHT maar ook hun kennis delen.

De hand is misschien wel het mooiste gereedschap dat we bezitten.
Elke dag hebben we onze handen nodig om te werken, onszelf en elkaar te
verzorgen, te sporten en lief te hebben.

We gebruiken onze handen om te communiceren en door te voelen geven onze vingertoppen belangrijke informatie door over de wereld om ons heen. Onze handen zijn een uniek onderdeel van onszelf.
Handen zitten zeer fijn en ingewikkeld in elkaar. Alle onderdelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Daarmee is de hand ook erg kwetsbaar en kan een schijnbaar klein letsel aan uw hand of onderarm grote gevolgen hebben voor uw dagelijks functioneren. Een goede behandeling door een ervaren handtherapeut is dan belangrijk.

De handtherapeut

Een handtherapeut is een erkend ergotherapeut of fysiotherapeut, die zich door uitgebreide nascholing en ervaring gespecialiseerd heeft in de behandeling van letsels aan hand, pols en arm.

Handtherapeuten zijn uitstekend op de hoogte van de anatomie van de hand en van de verschillende letsels en aandoeningen. Zij werken nauw samen met huisartsen, handchirurgen en overige medische specialisten, waardoor u de beste kans heeft op een goed (postoperatief) herstel.
Uw handtherapeut adviseert, behandelt en begeleidt.

De titel handtherapeut is in Nederland geen erkende of beschermde titel.
Om als patiënt te kunnen onderscheiden welke therapeuten in Nederland voldoende geschoold en ervaren zijn in de behandeling van hand- en polsaandoeningen is het mogelijk om op het kaartje een zogenoemd gecertificeerd handtherapeut te vinden.

Een gecertificeerd handtherapeut (CHT-NL) is een ergotherapeut of fysiotherapeut die voldoet aan de eisen voor de nationale certificering zoals deze zijn opgesteld door de Nederlandse vereniging voor Handtherapie (NVHT).

Het CHT-NL certificaat is een individueel certificaat en geen praktijkerkenning.

Om aan de strenge eisen van certificering te voldoen, dient een therapeut:

  • 5 jaar werkervaring te hebben, waarvan minimaal 1500 uur als handtherapeut;
  • Aan te kunnen tonen uitgebreide relevante scholing te hebben gevolgd;
  • Een actieve bijdrage te hebben geleverd aan de verbetering van het vak handtherapie. Dit kan door het geven van presentaties, door publicaties in beroepsrelevante tijdschriften of door inzet binnen de NVHT.

Met een certificering laat een handtherapeut zien een gevorderd niveau van professionele kennis en ervaring te bezitten.

De vergoeding van handtherapeutische zorg valt onder ergotherapie of fysiotherapie. Beide worden via uw zorgverzekering anders vergoed.

Ergotherapeutische zorg wordt vanuit de basisverzekering vergoed met een maximum van 10 uur per jaar. Hierbij wordt uw verplichte eigen risico aangesproken. Bij kinderen onder de 18 jaar wordt bestaat er geen eigen risico. Na deze 10 uur wordt ergotherapeutische behandeling alleen vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent. Hoeveel behandelingen er vergoed worden bovenop deze 10 uur verschilt per aanvullende verzekering.

Wanneer u bij een CHT-NL geregistreerde handtherapeut komt, worden spalken vergoed wanneer u bij Menzis (anderzorg) of VGZ (o.a. Univé, IZA,UMC) verzekerd bent.

Fysiotherapeutische zorg wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Alleen wanneer u een aandoening heeft die op de lijst chronische indicaties staat wordt de zorg na de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden in dat geval vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. Wanneer uw aanvullende verzekering geen 20 behandelingen vergoedt en u wilt wel vaker behandelt worden, kan het zijn dat u een aantal behandeling zelf moet betalen.

De lijst chronische indicaties is een term die soms misleidend kan zijn. Het kan best zijn dat u een aandoening heeft die chronisch is, maar dat deze niet op de de lijst chronische indicaties staat. Een voorbeeld hiervan is artrose. Helaas kan de zorg dan niet vanuit de basisverzekering vergoed worden. Twijfelt u of uw behandeling vergoed wordt? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wanneer uw kind onder de 18 jaar met  een ‘chronische indicatie’ heeft, worden de behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Kinderen met ‘niet chronische indicaties’ krijgen maximaal twee maal negen behandelingen per aandoening vergoed uit de basisverzekering. Daarna wordt de aanvullende verzekering aangesproken.

Wanneer de zorg vanuit de basisverzekering vergoed wordt, word er aanspraak gedaan op uw eigen risico. Dit geldt niet voor zorg vanuit de aanvullende verzekering.

Op zoek naar een handtherapeut?