Dit document is in nauwe samenwerking tussen het KNGF, de SKF, PPN en de NVvP tot stand gekomen.
Het is een antwoord op de vele vragen die op dit moment leven bij zorgverleners in de eerstelijn over het opschalen van hun werkzaamheden. Immers, noodzakelijke zorg (voor zowel voormalig coronapatiënten als andere patiënten) wordt op dit moment uitgesteld en patiënten zelf vertonen zorgmijdend gedrag vanwege vermeende besmettingsrisico’s. We zien dat uitstel van zorg kan leiden tot irreversibel functieverlies bij patiënten. Met dit triage stappenplan willen we de paramedische zorg in Nederland op een veilige en verantwoorde wijze opschalen.

NB: Dit document is een leidraad, een advies ter ondersteuning van de professionele afweging.

De paramedische zorg levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van een patiënt.
Langer uitstel van zorg zal leiden tot toename van complexiteit en gezondheidsschade bij patiënten, daarom is het opschalen van de non-COVID-19 zorg urgent. Nu de eerste hectische weken van de corona-epidemie achter ons liggen, dringt het besef door dat we onze zorg moeten herinrichten. Het is noodzakelijk om paramedische zorg1 veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van

de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (dd. 30 april 2020, bijlage 1) is onderstaand advies opgesteld. De paramedicus beoordeelt zelf, telefonisch of online, de noodzaak en actualiteit van een paramedische hulpvraag.