De NHG-Standaard Hand- en polsklachten is geactualiseerd. Er is gehoor gegeven aan het verzoek van veel huisartsen om de diagnostiek meer klachtgestuurd te maken. Daarnaast is er meer aandacht gekomen voor aspecifieke klachten en (post)traumatische aandoeningen, waarbij het tijdig onderkennen en behandelen duidelijke consequenties heeft voor het beloop. Verder is de wetenschappelijke onderbouwing van deze standaard volledig herzien. Wat betreft de behandeling en behandelopties zijn er weinig praktische wijzigingen, de standaard beschrijft de meest voorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk die de huisarts (initieel) zelf kan behandelen. Bekijk de herziene standaard op https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/hand-en-polsklachten

Belangrijkste wijzigingen

    • De behandeling van het carpaletunnelsyndroom bij zwangeren is niet anders dan bij niet-zwangeren.
    • De standaard ontraadt aspiratie pro diagnosi bij een ganglion, omdat het beloop na deze behandeling niet anders is dan bij afwachtend beleid. Gebruik diafanie bij twijfel over de diagnose en vraag zo nodig echografie aan.
    • Bij een contractuur van Dupuytren zijn als verwijsindicaties toegevoegd: functionele beperkingen, pijn en snelle progressie van de flexiecontractuur van een vinger.
    • Het behandelschema van een malletvinger is aangepast.

De beschikbare informatie op Thuisarts.nl over hand- en polsklachten is aangepast aan de wijzigingen in de standaard.