Sinds 17 Juni hebben we een nieuwe voorzitter, Rob van Huis.

Mijn naam is Rob van Huis, 57 jaar oud, getrouwd met Mascha en vader van onze twee zonen, Joris (25) en Wessel (23). Ik ben woonachtig in Woerden, ben fysiotherapeut, manueel therapeut en CHT- NL gecertificeerd handtherapeut en al meer dan 25 jaar lid van de NVHT. In 2000 heb ik Handtherapie Nederland opgericht en in 2012 Handtherapie Onderwijs. De afgelopen ruim 20 jaar heb ik met veel energie en ambitie leidinggegeven aan Handtherapie Nederland en binnen de intensieve samenwerking met Xpert Clinics mede vorm kunnen geven aan de totstandkoming van geïntegreerde handzorg binnen de eerste- en tweedelijns keten. In deze rol heb ik veel ervaring kunnen opdoen in de aansturing van een groeiende, dynamische organisatie en heb ik een breed netwerk opgebouwd. Dit wil ik nu graag gaan gebruiken om, samen met de andere bestuurs- en commissieleden, richting te geven aan onze vereniging.

Ik denk dat ik samen met het bestuur en de commissies een koers van verdere professionalisering kan inzetten die nodig is om de vereniging en onze leden nog nadrukkelijker op de kaart te zetten. Ik ben een sterke persoonlijkheid en sta voor energiek, dynamisch en verbindend leiderschap. Ik ben representatief, verbaal en communicatief vaardig en beschik over een visie op de positie van handtherapie in het zorglandschap. Hiermee denk ik goed in staat te zijn leiding te geven aan de vereniging en alle leden te kunnen vertegenwoordigen.