De behandeling van gedisloceerde, instabiele distale radiusfracturen bij volwassenen.
Jesse M. van Buijtenen, Mischa van Tunen, Wietse P. Zuidema en Robert Jan Derksen

Uit de praktijk. Tendovaginitis stenosans (TVS). Innovatie: De tafel van Strackee
Gaby van Meerwijk

Correctie van malunion van de radius met behulp van 3D modellen. Monique Walenkamp, Iwan Dobbe, Geert Streekstra, Simon Strackee en Niels Schep

Samenwerking Medisch Centrum Alkmaar en Netwerk Handtherapie Noord-West.
Inge Hemkes

Anesthesietechnieken bij hand- en polschirurgie.
Jan H Eshuis

Nieuwe ontwikkelingen in de prothesiolo-gie van de bovenste extremiteit.
Corry van der Sluis, Dick Plettenburg en
Michael Brouwers

Interview Prof. dr. C.K. van der Sluis.
van de redactie

Actieve nabehandeling van extensorpeesletsels.
Sylvia Pellekooren

Evaluatie van de Swanson spacer als be-handeling voor CMC-I artrose.
Caroline van der Zee, Fientje van der Veen, Mattie Dapper en Marco Ritt

Van instabiel naar stabiel.
Anja de Mol en Marco Ritt

Ken je collega handtherapeut.
Sabine van Gerven

Stand van zaken Commissie Profilering en Kwaliteitsontwikkeling (CKP).
Lucelle van de Ven-Stevens