Trapeziometacarpal osteoarthritis

 • Jonathan Tsehaie, MD, PhD 1,2,3
 • Mark JW van der Oest, Bachelor of science 1,2,3
 • Ralph Poelstra, Medical Doctor 1,2,3
 • Ruud W Selles, PhD 1,3
 • Reinier Feitz, Medical Doctor 2
 • Harm P Slijper, PhD 2
 • Steven ER Hovius, Medical Doctor, PhD 1,2
 • Jarry T Porsius, PhD 1,2,3
 • The Hand-Wrist Study Group

1 Dept. of Plastic, Reconstructive and Hand Surgery, Erasmus MC Rotterdam, the Netherlands.
2 Hand and Wrist Surgery, Xpert Clinic, the Netherlands.
3 Dept. of Rehabilitation Medicine, Erasmus MC Rotterdam, the Netherlands.

What to expect from hand therapy for thumb base osteoarthritis?

 • MJW van der Oest, BSc 1-4
 • L Hoogendam, BSc 1-3
 • RM Wouters, PhD, PT (CHT-NL) 1,2,5
 • J Tsehaie MD, PhD 2
 • GM Vermeulen, MD, PhD 3
 • HP Slijper, PhD 3
 • RW Selles, PhD 1,2
 • the Hand-Wrist Study Group

1 Department of Plastic, Reconstructive and Hand Surgery, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands.
2 Department of Rehabilitation Medicine, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands.
3 Hand and Wrist Center, Xpert Clinic, the Netherlands.
4 Integrated Brain Health Clinical and Research Program, Department of Psychiatry, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA.
5 Center for Hand Therapy, Handtherapie Nederland, Utrecht, the Netherlands.

Copingstijlen bij traumatisch handletsel

Mw. I. Broer Bachelor of Social Work, Amsterdam UMC locatie AM.

Traumatisch handletsel

Astrid Blok; klinisch psycholoog, Noordwest Ziekenhuisgroep.

De kracht van placebo en nocebo effecten

 • Dr. Judy Veldhuijzen Universitair Hoofddocent, Afdeling Gezondheids- Medische en Neuropsychologie, Faculteit Sociale Wetenschappen, Leiden Universiteit.
 • Dr. Antoinette van Laarhoven Universitair Docent, Afdeling Gezondheids- Medische en Neuropsychologie, Faculteit Sociale Wetenschappen, Leiden Universiteit.

Verslag promotie

Robbert Wouters; PhD Postdoctoral Researcher, Handfysiotherapeut CHT-NL Erasmus MC Rotterdam, Afdeling revalidatiegeneeskunde en plastische chirurgie & Handtherapie Nederland.

De redactieleden feliciteren Robbert met zijn promotie.

Een kennismaking met een letselschadezaak

Stefan Baggerman; Letselschadeadvocaat, Ruesink & Baggerman Letselschade Advocaten.

Verslag promotie

Charlotte Lameijer; MD, PhD Traumachirurg Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Wetenschap PICO-CAT,
Conservatieve therapie bij volwassenen met cubitaal tunnel syndroom

Dafne Bakker; Student Fysiotherapie, Hogeschool Utrecht.
PICO-CAT CuTS Bijlage 1 Data-extractie tabel
PICO-CAT CuTS Bijlage 2 Beoordelingstabel

Verslag Najaarssymposium

Namens de symposiumcommissie van de NVHT.

Handproblemen bij musici

Kees Hein Woldendorp; revalidatiearts en medische coördinator van het Revalidatie Expertise Centrum voor Muziek & Dans (Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag), en vice-voorzitter/founding member van de Nederlandse Vereniging voor Dans en Muziek Geneeskunde (NVDMG).